Meld je nu aan voor de edities van 2020!

In het voorjaar en de zomer van 2020 gaan we weer op festivaltour door het land.

TOOST FESTIVAL

Niet alleen het lekkerste reizende festival van Nederland, maar met 19 festivalweekenden ook het langste! Met een bonte karavaan vol foodtrucks, bands en kinderactiviteiten strijkt het festival elk weekend weer in een andere stad, dorp of gemeente neer voor drie dagen vol ongedwongen gezelligheid. Volg ons op Facebook en Instagram voor een sfeerimpressie.

ENTREE

Er is geen entree, dus gratis toegang voor iedereen!

DUURZAAM

Het gebruik van plastic wegwerpbestek en wegwerpbordjes is niet toegestaan. Op TOOST maken wij gebruik van duurzame PLA-bekers, gemaakt van mais. Te vinden bij : https://www.biofutura.nl/

PUBLIEK

Het festival richt zich per editie op de inwoners en omwonenden van de desbetreffende gemeente, stad of regio. Met vele kids-activiteiten is TOOST echt een festival voor iedereen!

BETAALMIDDEL

Tijdens TOOST kan er zowel bij de bar als bij de foodtrucks met cash en per pin betaald worden, lekker makkelijk!

KOSTEN STAANPLAATS

  • Staanplaats inclusief 1 vrije groep (230V/16A) stroomaansluiting: €235,- per dag.
  • Bij bevestiging van deelname door de organisator, dient er door de exposant €100,- per weekend te worden aanbetaald, met een maximum van €1000,- per seizoen. De factuur hiervoor wordt verzonden op het moment dat de deelname door de organisator wordt bevestigd, deze dient binnen de wettelijk termijn te worden voldaan.
  • Kosten voor een extra stroomaansluiting: €17,50 per vrije groep (230V/16A) per dag.
  • Er is geen afdracht van de omzet!
  • De bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.
  • Standaard wordt er gezorgd voor afvalverwerking en watervoorziening.
  • De factuur voor de kosten van de staanplaats dient vier weken voor aanvang van het festival te zijn voldaan.

FORMULIER

Persoonsgegevens

Alle velden zijn verplicht!

Ik meld me aan voor de volgende data van 2020:
Gegevens FOODTRUCK

Stuur hier je foto van de Foodtruck

Het aanbod

Stuur hier je foto van de te serveren gerechten (max 1 mb)

TECHNISCHE INFORMATIE

VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Organisatie:
De exposant verbindt zich formeel aan de organisatie door deze bepalingen van de voorschriften en algemene voorwaarden te respecteren, en erkent deze te hebben gelezen. Hij accepteert de voorwaarden.

2) Voorwaarden voor registratie:
Iedereen die zich wenst in te schrijven, accepteert dit te doen met behulp van de formulieren aangeboden door de organisator. Deze worden geacht volledig ingevuld opgestuurd te worden.
AFWIJZING VAN HET VERZOEK: De organisator behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren zonder opgave van reden. In geen enkel geval, kan de aanvrager aanspraak maken op schadevergoeding.

3) Toelating:
Bevestiging van deelname wordt bevestigd door middel van een e-mail van de organisator aan de exposant. Wanneer de deelname bevestigd is door de organisator, is dit een onherroepelijke verbintenis die tot gevolg heeft dat de volle prijs betaald dient te worden voor de staanplaats. Het volledige bedrag van de factuur dient uiterlijk vier weken voor het evenement te zijn bijschreven op het bankrekeningnummer dat factuur vermeld is op de factuur.

4) Annulering:
Als om welke reden dan ook, de exposant zijn deelname annuleert, gelden de volgende opzegvergoedingen:

  • 60 dagen vóór het evenement: 50% van de prijs van de staanplaats.
  • Bij minder dan 60 dagen voor het evenement: 100% van de prijs van de staanplaats.

5) Locatie van het festival:

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, indien nodig de geplande locatie te wijzigen, een andere locatie van dezelfde waarde zal gegeven worden, de deelnemer heeft geen aanspraak of recht op compensatie of enige andere vergoeding.

6) Reclame, displays en samenwerkingsovereenkomst:
Het is verboden om reclame borden buiten de stands te plaatsen behalve de voorbehouden plaatsen. Flyers, brochures, catalogi, drukwerk of voorwerpen van welke aard zullen niet op welke wijze dan ook verspreid worden in de gangpaden of toegangspunten zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Elke partnerschapsovereenkomst tussen standhouder en adverteerders (mediapartner, private partner, …), zal contractueel moeten onderhandeld worden met de organisatie van het festival.

7) Installatie leveringen van goederen:
Het festival staat niet garant voor het leveren of ontvangen van goederen. De exposanten moeten aanwezig zijn of vertegenwoordigd op hun stand tijdens de levering of afhaling van hun goederen. Het festival biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen bij de sluiting van het festival.

8) Douane en Belastingen:
Het is aan elke exposant om alle douaneformaliteiten voor hun apparatuur en goederen uit het buitenland volledig in orde te brengen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die daaruit kunnen voortvloeien.

9) Muziek/geluid:
De deelnemer mag geen enkel geluid/muziek spelen zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

10) Drank:
De deelnemer mag geen alcoholische en/of non-alcoholische dranken schenken zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

11) Veiligheid:
De deelnemer moet kennis hebben van/en de veiligheidsmaatregelen respecteren, zowel deze opgelegd door de overheid, als deze die genomen zijn door de organisator. Evenzo moeten de deelnemer zich strikt houden aan de interne ordemaatregelen tijdens het evenement, niet alleen opgelegd door de organisator, maar ook door alle andere bevoegde autoriteiten.

12) Verzekeringen:
De deelnemers zijn verplicht hun materieel, meubilair en goederen verzekerd te hebben, en een contract te ondertekenen ivm hun aansprakelijkheid inzake voedselvergiftiging voor de duur van het evenement, de levering, installatie en demontage inbegrepen. De organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies, evenals voor diefstal of verdwijning van hun eigendommen. In het geval waar, om redenen van overmacht, het evenement niet kon plaatsvinden, kunnen de deelnemers geen compensatie verkrijgen. De deelnemers verbinden zich ertoe om geen recht van verhaal te eisen tegen de organisatoren of andere deelnemers.

13) Sancties:
Het niet respecteren van dit reglement kan de organisator, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, ertoe laten beslissen om de onmiddellijke uitsluiting (tijdelijk of permanent) van de deelnemer te vragen en dit zonder enige terugbetaling.

14) Annulering van het festival:
Indien, door overmacht, het festival niet kon plaatsvinden, zullen de bepalingen geannuleerd worden en de bedragen die, na betaling van de gemaakte kosten, zullen verdeeld worden onder de exposanten in verhouding tot de bedragen betaald door elk van hen.

15) Gerechtsbevoegdheden:
Elke ingeschreven deelnemer aanvaardt, zonder voorbehoud, deze algemene voorwaarden en het ordereglement. In het geval van geschil, zal de deelnemer zijn klacht indienen binnen de vijftien dagen na het festival , aan de organisator, voor hij enige andere procedure aanvat. Iedere klacht, na de periode van 15 dagen verzonden, wordt niet als ontvankelijk beschouwd.

16) Openingstijden:
De exposant is verplicht tijdens openingstijden van het festival geopend te zijn.

17) Nachtbeveiliging:
Het terrein is ‘s nachts voorzien van nachtbeveiliging. Dit is preventief en zonder enige vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de organisatie.

18) Aansprakelijkheid:
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan, bij of in de foodtruck.

19) Collectieve acties:
Toost is voornemend omzet verhogende arrangementen aan te bieden aan bedrijven. De exposant wordt geacht aan deze acties mee te doen.