Meld je nu aan voor de edities van 2024!

In het voorjaar en de zomer van 2024 gaan we weer op festivaltour door het land.

TOOST FESTIVAL

Niet alleen het lekkerste reizende festival van Nederland, maar met 14 festivalweekenden ook het langste! Met een bonte karavaan vol foodtrucks, bands en kinderactiviteiten strijkt het festival elk weekend weer in een andere stad, dorp of gemeente neer voor drie dagen vol ongedwongen gezelligheid. Volg ons op Facebook en Instagram voor een sfeerimpressie.

ENTREE

Er is geen entree, dus gratis toegang voor iedereen!

DUURZAAM

Het gebruik van plastic wegwerpbestek en wegwerpbordjes is niet toegestaan. Op TOOST maken wij gebruik van duurzame PLA-bekers, gemaakt van mais. Te vinden bij : https://www.biofutura.nl/

PUBLIEK

Het festival richt zich per editie op de inwoners en omwonenden van de desbetreffende gemeente, stad of regio. Met vele kids-activiteiten is TOOST echt een festival voor iedereen!

BETAALMIDDEL

Tijdens TOOST kan er zowel bij de bar als bij de foodtrucks met cash en per pin betaald worden, lekker makkelijk!

KOSTEN STANDPLAATS

 • Standplaats inclusief 1 vrije groep (230V/16A) stroomaansluiting: €250,- per dag.
 • Kosten voor een éxtra stroomaansluiting: €22,50 per vrije groep (230V/16A) per dag.
 • Sluitingstijd foodtruck op normale dagen 22.00 uur. Afbouwdag 21.00 uur.
 • Er is geen afdracht van je omzet!
 • Bij bevestiging van deelname door de organisator, dient de factuur voor het stageld uiterlijk 21 dagen voor het festival te zijn betaald. Bij overschrijding van die betaaltermijn wordt de exploitant helaas uitgesloten van deelname en gaat de organisatie op zoek naar vervanging.
 • De bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Bij al onze festivals wordt gezorgd voor afvalverwerking en watervoorziening.

  FORMULIER

  Persoonsgegevens

  Alle velden zijn verplicht!

  Ik meld me aan voor de volgende data van 2024:

  (edities zijn standaard van vrijdag t/m zondag, tenzij anders vermeld)

  Gegevens FOODTRUCK

  Stuur hier je foto van de Foodtruck

  Het aanbod

  Stuur hier je foto van de te serveren gerechten (max 1 mb)

  Ik houd rekening met de volgende dieetwensen:

  TECHNISCHE INFORMATIE

  VOORWAARDEN

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Definities:

  De organisatie: Toost.events BV

  Exploitant: de eigenaar van een foodtruck die zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan een festival van de organisatie

  Foodtruck: gemotoriseerd voertuig voorzien van een keuken en doorgeefluik.

  1. Organisatie:
  De exploitant verbindt zich formeel aan de organisatie door deze bepalingen van de voorschriften en algemene voorwaarden te respecteren, en erkent deze te hebben gelezen. Hij accepteert alle voorwaarden.

  2. Voorwaarden voor registratie:
  Iedereen die zich wenst in te schrijven, accepteert dit te doen met behulp van de formulieren aangeboden door de organisator op de website. Deze worden geacht volledig te worden ingevuld.
  AFWIJZING VAN HET VERZOEK: De organisator behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren zonder opgave van reden. In geen enkel geval, kan de aanvrager aanspraak maken op schadevergoeding.

  3. Toelating:
  Bevestiging van deelname vindt plaats door middel van een e-mail van de organisator aan de exploitant. Wanneer de deelname bevestigd is door de organisator, is dit een onherroepelijke verbintenis die tot gevolg heeft dat de volle prijs, tijdig betaald dient te worden voor de standplaats. Het volledige bedrag van de factuur dient uiterlijk 21 dagen voor het evenement te zijn bijschreven op het bankrekeningnummer dat vermeld is op de factuur.

  4. Annulering:
  Als om welke reden dan ook, de exploitant zijn deelname annuleert, gelden de volgende opzegvergoedingen:

  • vanaf 21 dagen tot 7 dagen vóór het evenement: 50% van de prijs van de standplaats.
  • vanaf 7 dagen voor het evenement: 100% van de prijs van de standplaats.

  5. Locatie van het festival:

  De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, indien nodig de geplande locatie te wijzigen, een andere locatie van dezelfde waarde zal dan gegeven worden. De exploitant heeft geen recht op compensatie of enige andere vergoeding.

  6. Reclame, displays en samenwerkingsovereenkomst:
  Het is verboden om reclameborden buiten de stands te plaatsen behalve de voorbehouden plaatsen. Flyers, brochures, catalogi, drukwerk of voorwerpen van welke aard zullen op geen enkele wijze verspreid worden in de gangpaden of toegangspunten zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Elke partnerschapsovereenkomst tussen standhouder en adverteerders (mediapartner, private partner, …), zal contractueel moeten onderhandeld worden met de organisatie van het festival.

  7. Installatie leveringen van goederen:
  Het festival staat niet garant voor het leveren of ontvangen van goederen van de exploitant.  De exploitant moet aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden op hun stand tijdens de levering of afhaling van hun goederen. Het festival biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen.

  8. Douane en Belastingen:
  Het is aan elke exposant om alle douaneformaliteiten voor hun apparatuur en goederen uit het buitenland volledig in orde te brengen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die daaruit kunnen voortvloeien.

  9. Muziek/geluid:
  De deelnemer mag geen enkel geluid/muziek spelen zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

  10. Drank:
  De deelnemer mag geen alcoholische en/of non-alcoholische dranken schenken/verkopen aan bezoekers van het festival zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

  11. Veiligheid:
  Iedere deelnemer moet kennis hebben van de veiligheidsmaatregelen en deze respecteren, zowel deze opgelegd door de overheid, als deze die genomen zijn door de organisator. Evenzo moet iedere deelnemer zich strikt houden aan de interne ordemaatregelen tijdens het evenement, niet alleen opgelegd door de organisator, maar ook door alle andere bevoegde autoriteiten.

  12. Verzekeringen:
  De deelnemers zijn verplicht hun materieel, meubilair en goederen verzekerd te hebben. De organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies, evenals voor diefstal of verdwijning van hun eigendommen. In het geval waar, om redenen van overmacht, het evenement niet kon plaatsvinden, kunnen de deelnemers geen compensatie verkrijgen. De deelnemers verbinden zich ertoe om geen recht van verhaal te eisen tegen de organisatoren of andere deelnemers.

  13. Sancties:
  Het niet respecteren van dit reglement kan de organisator, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, ertoe laten beslissen om de onmiddellijke uitsluiting (tijdelijk of permanent) van de deelnemer te vragen en dit zonder enige terugbetaling van het stageld.

  14. Annulering van het festival:

  1  De organisatie is gerechtigd het Festival tot een week voor aanvang te annuleren. De exploitanten ontvangen hun stageld retour, behoudens €150 als compensatie voor de gemaakte kosten.

  2  De organisatie is gerechtigd het Festival tijdens het Festival te annuleren  ingeval van overmacht, noodweer of overige calamiteiten. In dit geval ontvangen de exploitanten geen (deel van het) stageld retour.

  15. Gerechtsbevoegdheden:
  Elke ingeschreven deelnemer aanvaardt, zonder voorbehoud, deze algemene voorwaarden en het ordereglement. In het geval van geschil, zal de deelnemer zijn klacht indienen binnen vijftien dagen na het festival , aan de organisator, voor hij enige andere procedure aanvat. Iedere klacht, na de periode van 15 dagen verzonden, wordt niet als ontvankelijk beschouwd.

  16. Openingstijden:
  De exposant is verplicht tijdens openingstijden van het festival geopend te zijn.

  17. Nachtbeveiliging:
  Het terrein is ‘s nachts voorzien van nachtbeveiliging. Dit is preventief en zonder enige vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de organisatie.

  18. Aansprakelijkheid:
  De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan, bij of in de foodtruck.