Reis je met ons mee dit seizoen en wordt dit jouw plek?

Meld je dan hier aan

TOOST

Verschillende foodtrucks zullen hun culinaire kunsten vertonen. (maximaal 15). Het festival is gratis te bezoeken.

PUBLIEK

TOOST richt zich hoofdzakelijk op de inwoners van de betreffende gemeente. De plaatselijke krant zal worden betrokken bij de PR.

SFEER

Trefwoorden voor de sfeer van TOOST zijn: Eten, drinken, gezelligheid, hout, stro, relaxte muziek, kindvriendelijk oftewel een festival om te bezoeken in familie of vriendenverband.

BETAALMIDDEL

Tijdens TOOST zal er cash betaald worden. Denk aan de mogelijkheid dat uw gasten kunnen pinnen.

DIVERSE INFO

Elektriciteit ter plaatse aanwezig. (te reserveren)

PRIJZEN DEELNAME

Staanplaats inclusief 230V/16A stroomaansluiting € 200,00 per dag.
Staanplaats inclusief 2 x 230V/16A stroomaansluiting € 215,00 per dag.
Staanplaats inclusief 3 x 230V/16A of 380V/16A stroomaansluiting € 230,00 per dag.
Staanplaats inclusief 380V/32A stroomaansluiting € 260,00 per dag.

Er is geen afdracht van een percentage van de omzet!

De bovengenoemde prijzen zijn Exclusief BTW

Standaard wordt er geleverd:
– rolcontainer van 1100 liter
– watervoorziening

Staanplaatskosten dienen 14 dagen voor aanvang van het festival voldaan te zijn.

FORMULIER

Persoonsgegevens

Alle velden zijn verplicht

Ik meld me aan voor de volgende data van 2018: (Alle steden en data zijn nog onder voorbehoud. We zijn nog in afwachting van de definitieve antwoorden van de gemeentes.)

Gegevens FOODTRUCK

Stuur hier je foto van de Foodtruck

Het aanbod

Stuur hier je foto van de te serveren gerechten

TECHNISCHE INFORMATIE

VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Organisatie:

De exposant verbindt zich formeel aan de organisatie door deze bepalingen van de voorschriften en algemene voorwaarden te respecteren, en erkent deze te hebben gelezen. Hij accepteert de voorwaarden.

2) Voorwaarden voor registratie:

Iedereen die zich wenst in te schrijven, accepteert dit te doen met behulp van de formulieren aangeboden door de organisator. Deze worden geacht volledig ingevuld opgestuurd te worden.
AFWIJZING VAN HET VERZOEK: De organisator behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren zonder opgave van reden. In geen enkel geval, kan de aanvrager aanspraak maken op schadevergoeding.

3) Toelating:

Bevestiging van deelname wordt bevestigd door een antwoord van de organisator aan de exposant. Wanneer de deelname bevestigd is door de organisator, is dit een onherroepelijke verbintenis die tot gevolg heeft dat de volle prijs betaald dient te worden voor de locatie en stroomvoorziening. Betaling van de factuur dient te geschieden direct na ontvangst, maar in ieder geval een maand voor het evenement.

4) Annulering:

Als om welke reden de exposant zijn deelname annuleert per aangetekende brief, gelden de volgende opzeggingsvergoedingen:

Annulering:
60 dagen vóór het evenement: 25% van de kosten van de aanvraag.

Annulering:
minder dan 60 dagen voor het evenement: 50% van de totale kosten.
Indien de exposant de annulering niet heeft doorgegeven 25 dagen vóór het evenement en niet op de locatie verschijnt bij de opening van het Festival, zal deze aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van de participatie. De deelnemer kan de locatie ook niet meer opeisen, zelfs niet gedeeltelijk. Uit respect voor het publiek, moeten de stands bezet zijn voor de duur van het festival en kan er tijdens de duur van het festival geen foodtruck meer opgebouwd worden.

5) Exposant’s Guide:

Na registratie ontvangt de deelnemer een technische gids waar de deelnemer zich aan dient te houden, alsook aan alle instructies gegeven door de inrichter. Elke exposant blijft verantwoordelijk tijdens het festival ook als deze zich niet aan de instructies houdt.

6) Plattegrond van het festival:

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, indien nodig de geplande locatie te wijzigen, een andere locatie van dezelfde waarde zal gegeven worden, de deelnemer heeft geen aanspraak of recht op compensatie of enige andere vergoeding
a) Toezicht: Tijdens de openingsuren, tijdens de opbouw en de afbouw van het festival, is de uitbater verantwoordelijk voor het toezicht op zijn materieel. Hij is aanwezig vanaf de opening van het festival tot volledige sluiting van de festivallocatie.
b) Schoonmaak: De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zijn locatie op te ruimen en netjes te houden.Afval dient men zelf mee te nemen.

7) Reclame, displays en samenwerkingsovereenkomst:

Het is verboden om reclame borden buiten de stands te plaatsen behalve de voorbehouden plaatsen. Flyers, brochures, catalogi, drukwerk of voorwerpen van welke aard zullen niet op welke wijze dan ook verspreid worden in de gangpaden of toegangspunten zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Elke partnerschapsovereenkomst tussen standhouder en adverteerders (mediapartner, private partner, …), zal contractueel moeten onderhandeld worden met de organisatie van het festival.

8) Installatie leveringen van goederen:

Het festival staat niet garant voor het leveren of ontvangen van goederen. De exposanten moeten aanwezig zijn of vertegenwoordigd op hun stand tijdens de levering of afhaling van hun goederen. Het festival biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen bij de sluiting van het festival.

9) Douane en Belastingen:

Het is aan elke exposant om alle douaneformaliteiten voor hun apparatuur en goederen uit het buitenland volledig in orde te brengen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die daaruit kunnen voortvloeien.

10) Muziek/geluid:

De deelnemer mag geen enkel geluid/muziek spelen zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

11) Drank:

De deelnemer mag geen alcoholische en/of non-alcoholische dranken schenken zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

12) Veiligheid:

De deelnemer moet kennis hebben van/en de veiligheidsmaatregelen respecteren, zowel deze opgelegd door de overheid, als deze die genomen zijn door de organisator. Evenzo moeten de deelnemer zich strikt houden aan de interne ordemaatregelen tijdens het evenement, niet alleen opgelegd door de organisator, maar ook door alle andere bevoegde autoriteiten.

13) Verzekeringen:

De deelnemers zijn verplicht hun materieel, meubilair en goederen verzekerd te hebben, en een contract te ondertekenen ivm hun aansprakelijkheid inzake voedselvergiftiging voor de duur van het evenement, de levering, installatie en demontage inbegrepen. De organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies, evenals voor diefstal of verdwijning van hun eigendommen. In het geval waar, om redenen van overmacht, het evenement niet kon plaatsvinden, kunnen de deelnemers geen compensatie verkrijgen. De deelnemers verbinden zich ertoe om geen recht van verhaal te eisen tegen de organisatoren of andere deelnemers.

14) Sancties:

Het niet respecteren van dit reglement kan de organisator, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, ertoe laten beslissen om de onmiddellijke uitsluiting (tijdelijk of permanent) van de deelnemer te vragen en dit zonder enige terugbetaling.

15) Annulering van het festival:

Indien, door overmacht, het festival niet kon plaatsvinden, zullen de bepalingen geannuleerd worden en de bedragen die, na betaling van de gemaakte kosten, zullen verdeeld worden onder de exposanten in verhouding tot de bedragen betaald door elk van hen.

16) Gerechtsbevoegdheden:

Elke ingeschreven deelnemer aanvaardt, zonder voorbehoud, deze algemene voorwaarden en het ordereglement. In het geval van geschil, zal de deelnemer zijn klacht indienen binnen de vijftien dagen na het festival , aan de organisator, voor hij enige andere procedure aanvat. Iedere klacht, na de periode van 15 dagen verzonden, wordt niet als ontvankelijk beschouwd.

•Prijzen zijn inclusief nachtstroom en nachtbeveiliging en dienen 14 dagen voor aanvang van het festival betaald te worden.
•Openingstijden: vrijdag van 15.00 uur tot 23.00, zaterdag van 12.00 uur tot 23.00 uur, zondag van 12.00 uur of 13.00 uur tot 21.00 uur.
•De ondernemer is geopend tijdens de festival tijden en zorgt ervoor dat het opgegeven “food” verkocht wordt.
•Er is geen watertappunt aanwezig op het festivalterrein
•Het is verboden met vloeistof een BBQ aan te steken
•Het terrein is ‘s nachts voorzien van nachtbeveiliging. Dit is preventief en zonder enige vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de organisatie.
•Het is niet toegestaan om bouwsels/elementen op die plekken op te slaan die de doorgang van hulpdiensten belemmert.
•De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan, bij of in de foodtruck/kar/ tent
•De foodtruck blijft het gehele festival inclusief de tussen liggende nachten op het festival terrein staan

Contact

TOOST foodtruckfestival logo

Cobaltstraat 7
2718 RM Zoetermeer

Kris de Pee – Event Manager: 06 – 31974926

E info@toostfoodtruckfestival.nl

© Copyright - TOOST foodtruckfestival